Nettix Oy:n Developer API-rajapinnan käyttöehdot

1. Yleistä

Nettix Oy (Nettix) avaa sisältöjen Developer API-rajapinnan (API-rajapinta) sovellusten kehittäjille (Käyttäjä). Käyttäjä voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä Nettixin API-rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia rajapinnan päälle.

Nämä käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Nettixin API-rajapintaan liittymiselle ja sen käytölle. API-rajapintaan liittyvän tulee hyväksyä nämä ehdot lähettäessään pyynnön vastaanottaa Nettixin API-rajapinnan avaimen (API-avain). Näitä käyttöehtoja ei sovelleta Nettixin tarjoamiin muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin.

2. API-rajapintaan liittymisen käytännöt

Käyttäjä voi liittyä Nettixin API-rajapintaan tilaamalla liittymiseen tarvittavan API-avaimen Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiin. Nettix seuraa API-avainten käyttöä ja voi poistaa käyttämättömien API-avainten pääsyoikeuden rajapintaan Käyttäjälle siitä erikseen ilmoittamatta.

3. Nettix Aineisto

Käyttäjä saa API-rajapinnan kautta käyttöönsä Nettixin määrittelemän aineiston (Aineisto). Aineisto on Käyttäjän käytettävissä voimassaolevan hinnoittelumallin mukaan. Mahdollisesta Aineiston kaupallisesta käytöstä tulee sopia Nettixin kanssa erikseen.

Aineistoa ei saa siirtää muille API-avaimen tunnusten luonnin yhteydessä sovituille sivustoille tai palvelimille eikä sitä ole lupa tallentaa tai mahdollistaa tallentamista. Aineistoa ei saa liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin eikä sen yhteyteen saa lisätä mainos- tai markkinointimateriaalia ilman Nettixin etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Aineistoon ei saa tehdä muutoksia eikä siitä saa poistaa tai siihen lisätä osuuksia.

Nettix tulee aina mainita Aineiston lähteenä. Nettixiä ja Aineistoa ei saa lähdemaininnassa käyttää Käyttäjää tai muuta toimintaa markkinoivalla tavalla.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa, ettei omalla toiminnallaan aiheuta haittaa tai muutoin vaaranna Nettixin API-rajapintaa tai Nettixin Aineistoa. Käyttäjä vastaa, että julkaistava käyttöliittymä ja sen sisältö on voimassaolevien lakien ja asetusten mukainen. Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan kuten omien laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankinnasta ja niiden toimivuudesta. API-avaimen julkaiseminen tai levittäminen muille on kielletty ja Nettixillä on tarvittaessa oikeus sulkea API-avaimen pääsy API-rajapintaan. Käyttäjän tulee välittömästi poistaa tai lopettaa Nettixin Aineiston käyttö Nettixin niin vaatiessa.

5. Nettixin vastuut ja velvollisuudet

Nettix vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien ehtojen mukaiseen käyttöön liittyvistä vaatimuksista. Nettix ei vastaa vaatimuksista, jotka johtuvat Käyttäjän kohdan 3. tai 4. laiminlyönneistä.

6. Vastuunrajoitukset

Nettix luovuttaa API-rajapinnan käytettäväksi siinä muodossa kuin se on. Nettix ei vastaa API-rajapinnassa mahdollisesti olevista virheistä tai katkoksista tai muista häiriöistä. Nettix voi halutessaan muokata API-rajapintaa ilmoittamatta siitä erikseen Käyttäjälle. Nettix voi myös sulkea pääsyn API-rajapintaan tilapäisesti tai pysyvästi. Nettix ei vastaa Käyttäjälle API-rajapinnan käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa Nettixille havaitsemistaan API-rajapinnan häiriöistä tai virheistä.

7. Muut ehdot

Nettixin ja Käyttäjän välille ei synny työ-, yhteistyö- tai liikesopimusta. Nettixin markkinapaikkojen osalta sovelletaan Nettixin yleisiä käyttöehtoja ja mahdollisia muita palvelukohtaisia ehtoja.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9. Muutokset ehtoihin

Nettixillä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 9.5.2018.